søndag 26. august 2012

Bærplukking - innhausting....

Det går mot haust - nok ein gong. Ei travel tid for dei som vil hausta bær og frukt!
Eg er ferdig med molte-sesongen. Det vart ein del å henta også i år, og kjekt å ha eit lager i
fryseboksen... Kanskje får du når du kjem på besøk??!!
Den som ikkje vil plukka noko, får heller ikkje noko på "lager". Får kjøpt det meste på butikk,
men er det like godt??  Nei! spør du meg!! I tillegg gjer det godt for både kropp og sjel å
koma seg ut..!


Ellers er det rips som står for tur - i tillegg til blåbær og bringebær. Er det godt ver og mykje
bær, er det veldig kjekt å plukka. Litt tyngre når ein nesten får neglebitt når ein held på.
Vert det ver til det på mandag, kan det bli ein tur til Furudalen for å plukka blåbær. Det var
litt lite oppi skogen her heime. Me får sjå.


Fekk du lyst å ta ein tur ut i bærskogen no??? 

Når det gjeld våre liv kjem det og ein haust - ei avslutning. Er me like flinke å ha dette i tankane?
Me må hausta det me sår står det skrive.  Sår me gode frø - - -??
 
"Når høsten er endt, og vår sommer forbi, når preken og bønn er ei mer.
når håpet for evig er ute fordi vår Frelser ei innbyder fler.
Ja, når høsten er endt, og vår sommer forbi.
Å, er du da med til Jerusalems fred,der livs-solen aldri går ned?
 
Når pinseværs sus har for siste gang gått utover all verden - å hør!
Den reddende hånd har sitt siste slag slått på synderens tillukte dør.
Ja, når høsten er endt, og vår sommer forbi
Skal du bli blant dem som da salig når frem til himmelens herlige hjem?
 
Når sjeler ei mer renses hvite som snø for verden av Gud er forlatt.
Si, skal du da smake den evige ve, gå bort i fortapelsens natt?
Ja, når høsten er endt og vår sommer forbi
Hvor salig da den som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen.