mandag 27. mars 2023


Vinter
Vinter
                                                                     
Soloppgang

nok ein soloppgang

Så var det vinter og kulde

Soloppgang på Fleisje

Hassel-nøtter på Fleisje


Fyrste vinteren i det nye Alvsby-huset vårt

 

søndag 5. mars 2023

 Kveldstankar.....

Det hender innimellom - kanskje ofte - at når ein høyrer ein tale, vert det stilt spørsmål til tilhøyrarane. Har eit minne frå då gutane våre var små. Me var på møte heile familien, og forkynnaren stilte bl.a  spørsmålet: ."Hører du?"  Då kjem det høgt frå vesleguten: "Ja!"...  Det vart litt latter ut av dette, for dei som fekk det med seg.. Talaren fekk i alle fall respons..!

Andre spørsmål som kan bli stilt er: Er det lenge sidan du måtte tala ut med Jesus om dine synder?
Er det lenge sidan du sa eit ord om Jesus til ein ufrelst? Har du fått sett inn i evangeliet eller er dette berre noko du kan? Er Jesus blitt stor for deg? Slike spørsmål kan vera nødvendige og ransakande. Vekkelsestonen må få lyda! Det går an å bli sløv og sovna! Men kanskje kan det og føra til unødig anfekting for nokre? Me er så forskjellige - både som menneske, med ulike lynne. Og me kjem frå forskjellige bakgrunnar. Så ein kan spørja om det er slik at alle skal ha samme erfaringar og opplevelser..

Mange kan vitna om både dag og tid då dei fekk tru seg frelst. Dei fekk gå over frå døden til livet, og kunne vitna om at no var Jesus blitt deira Frelsar. Ein ny nød var komen. Ny lyst til Guds ord og til å samlast med dei truande. "Alt ble forandret, da Jesus kom inn" som det står i songen.

Men det er ikkje alle som har ein dag eller ein periode der dei kan sei at DÅ fekk eg sjå/tru meg frelst. Det er heldigvis fortsatt ein del som får veksa opp i kristne heimar, får tru at dei høyrer Jesus til og vil fylgja han heile livet. Dei har ingen omvendelse å visa til. Ingen spesielle opplevelser der dei særleg fekk kjenna Jesu nærvær. Men dei må "tru kaldt" - som ein har sagt - det som står skrive i Bibelen. F.eks. ordet frå Salme 34.23 Ingen av dei som tek si tilflukt til Han, vert dømt skuldig  eller "Den som kjem til meg vil eg slett ikkje støyta ut (Joh.6.37)

Så eg har lurt litt på om det av og til kan bli eit problem for enkelte som ikkje har desse erfaringane som andre får... Du må ha det sånn og sånn, ha den og den erfaringa, oppleva det og det for at det skal vera rett med deg som kristen. Det er mest som om ein må fylgja ei slalom-løype, at du må innom alle portane for at løpet skal bli godkjent.... Går det an å gjera "Den smale veg" for smal???

Hugsar Carl Fr. Wisløff fortalde om ein svensk far som gjekk tur med sonen sin ein vinterdag. Guten drog ein liten plog etter seg og seier: Pappa! Jag gjør en smal veg på den breda!  Dette anvendte Wisløff på livet - at det går an å laga seg ein "kristendom" mens ein fortsatt går på den breie veg.. Og den faren truar nok i dag og. Men går det an å gjera den rette smale veg for smal???  Eg har ikkje svaret!.....

Det er neppe nokon som les dette... så det blir berre tankar og spørsmål frå meg sjølv... Men det er av og til greitt å "få ut" tankane og... hvilket herved er gjort....  :->>)

Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår
bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god

Intet godt jeg bringer deg. Til ditt kors jeg klynger meg
Naken jeg om kleder ber, Hjelpeløs til nåden ser.
Uren flyr jeg til ditt blod! Rens meg Frelser i den flod!
##############################################

Jesus, du som har meg kjær Til ditt hjerte vil jeg fly
Høyt går havets bølger her, Truende er stormens gny.
Skjul meg i din frelserfavn Inntil stormen legger seg!
Før meg inn i himlens havn, La meg ankre trygt hos deg.

Annen tilflukt jeg ei vet Hjelpeløs jeg flyr til deg.
Du kan gi meg liv og fred. Du,kun du kan hjelpe meg.
Verden ingen trøst kan by All min lit til deg er satt
Skjul meg i din vinges ly Vær mitt lys i mørke natt