onsdag 30. august 2017

 

"En sommer er over"....???

Kanskje vil du sei at det har ikkje vore nokon sommar i år!!  Tja, sommaren har nok vore så ymse kva ver og temperatur angår, men sommar har me hatt - både med sol og regn!! Mange har hatt ein god ferie heime. Andre har vore på ein lang og kanskje strevsom tur - men dog ferie..!! Atter andre har hatt ein god og fredeleg ferie på tur - på bibelcamp ? på andre kristne arrangement?-. Uansett: me har det veldig godt her i Norge!!!!
Sjå på naturen! Det myldrar av fargar, liv- smått og stort - sjø, vatn, tre, bakkar, knausar og fjell. Svaberg - stille sjø - ein fisk som hoppar. Mognande frukt og bær som vert klar for hausting. Skogsbær og hagebær... Fri tilgang til mykje av dette... Har me grunn for å klaga?? Nei, me har absolutt ikkje det, men gjer det likevel. Eit eksempel på litt misnøye finn du nok også i fylgjande:

Når dagane er kalde, og regnet strøymer ned -
og sola den er borte - eg ventar betre ver!!
Eg sit og strikkar sokkar - kva anna kan eg gjera?
- Når sola den er borte og eg ventar betre ver..!

Det er nok sommar-månad, men ingen varme kjem.
Så turen ut til sjøen den må nok venta,den!
Ein badetur må venta, den freistar ikkje no!
- Så eg får strikka sokkar, mens regnet dett ned no!


  Slik var det ved hytta uti Furudalen sist søndag !
Er det ikkje fint?? EIN god-versdag....
Her er eit kunstverk i naturen.. Gamal og mett av dage??!!!

Eit kunstverk dette og - men innadørs! Fall for fristelsen til å kjøpa ei hawai-rose til meg sjølv... og den har kome med 2 blomstrar + fleire knoppar underveis!!


Det vart litt molter i år og. Ikkje dei kjempestore mengder, men dog...
Det vert nok til både moltekrem julekvelden og litt meir...


Og til slutt: dei "gode gamle revebjøllene" som er sjelden syn her nord, men
som me hadde meir enn nok av heime på Fleisje..

Ha ein god dag der du er!!

"Sjå på fuglane under himmelen! ikkje sår dei og ikkje haustar dei, ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen gjev dei føde. Er ikkje de mykje meir enn dei?

Legg merke til liljene på marka, korleis dei veks.! Dei strevar ikkje og spinn ikkje...Ikkje eingong Salomo var kledd som ei av dei.


Men kler Gud graset på marka, det som står i dag og i morgon vert kasta i omnen, skal han då ikkje mykje meir kle dykk - de lite truande.."
(Frå Jesu bergpreike i Matt.6. 26-30 )

søndag 1. januar 2017

GODT NYTT ÅR!!

Så er endå eit nytt år blitt notert. Nytt år som kanskje vert mykje likt året før??!! Me sjølve er truleg dei same- sjølv om me vert eldre dag for dag.

Noko nytt vil og truleg henda i løpet av 2017 - noko godt, og sikkert noko vondt. Nokre vil oppleva å mista nokon ein er glad i. Andre får oppleva at eit nytt familiemedlem vert født. 

"Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang.." syng me i jula.

Midt i alt dette har me også fiendar. Ja, har me det?? Er det nokon som vil oss vondt i 2017?? Eg tenkjer ikkje på terror og slike ting, men det er ein fiende som er aktiv - og har vore på jakt etter oss så lenge me har levd på denne jord. Kanskje anar du kven eg siktar til?? Ja, det er djevelen og alle hans englar. Han gjer det han kan for å få oss bort frå Jesus - bort frå Guds ord og "De helliges samfunn".Samtidig har me også ein fiende i "nærmiljøet" Den verste fienden ber du djupt i din eigen barm, syng songaren. 

I dag vil eg ta med to andre "erkefiendar" Du har kanskje høyrt om dei??

Slik står det i ein gamal song: 

To erkefiender jeg har de heter OM og MEN.
De mange gleder fra meg tar, og intet gir igjen.
Når nådens mat jeg nyte vil, da kommer om og men
og fyller så min sjel med tvil. og gleden svinner henn.

Den sultne sjel får ingen ro til føden å ta inn
for om og men sier begge to: den er jo ikke din.
For du må angre synden din, og du må være god.
Og du må ha et hellig sinn, DA gjelder Jesu blod.

Men har du ikke angret nok, og mangler ydmykt sinn
da er du ikke blant den flokk som går i himlen inn.
For du må høste hva du sår, og streve tungt og trutt,
SÅ kan det hende at du får tilgivelse til slutt.

Så tok jeg med meg om og men og gikk til Jesus henn
Og da jeg til hans føtter kom da flyktet om og men.
Da fikk jeg se at Jesu blod har toet sjelen ren
og jeg fikk se at nådens flod er uten om og men.

Nå er jeg fri dem for en stund, de treske om og men
Og kommer de så går jeg kun den samme vei igjen.
For nådensolens klare skinn de flykte må som før
og sjelen går i himlen inn igjennom nådens dør.

Så er det viktig i det nye året : å ikkje undervurdera fienden, MEN også vera klar over at det er ein som har vunne over denne fienden!! Han, JESUS,skal me få setja vår lit til. Han skal me få venda oss til og Han har fått all makt i himmel og på jord! "Skulle noko vera for vanskeleg for meg, seier Herren allhers Gud"

 


GODT NYTT ÅR

søndag 15. mai 2016


1. PINSEDAG 2016Det er 1. pinsedag - og det har vore stort sett ein "inne-dag" for min del. Helg eller ikkje... mat vil me stort sett ha uansett, så formiddagen gjekk med til å
ha til middag + høyra på Egil Svartdal + løysa kryssord i Dagen. Tru det eller
ei så vart eg ferdig med alt - (i løpet av dagen :-) Men å bli trekt ut som vinnar av
kryssordet er ikkje enkelt!!! Så ingen flaxlodd med million-gevinst her i garden,
nei. Ikkje sikkert det er så mykje å trakta etter heller??? Men nokre hundre tusen er ikkje å forakta!! Ja, ja. Nok om det. Var ute og tok tre bilder i ulik
retning idag. Og som du ser er det litt ymse

 Mot nord såg det slik ut. Frisk vind og
blå himmel. Men det var kjølig. Mot vest var det berre regn å sjå, så
det frista aldeles ikkje å gå ut...Snøen ligg fortsatt i fjellet, og det var berre
5-7 grader i dag tidleg... og mot nord-aust var det ikkje
stort betre.  Så det beste var å fyra i
ovnen og kosa seg inne med kryssord
og nyta varmen innadørs.

Men i det heile:
Det livnar i lundar og lauvast i li her i Trøndelag og. Må nok snart til med plen-
klypparen. Den har vel vore i bruk lenge sør i landet, men ein del av dette fine landet vårt har ein sjarm nettopp med alle variasjonane - både naturmessig og
folke-lynne. "Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader.." Så sant
så sant!!
Men no vil politikarane at både fylker og kommunar skal slå seg saman... Blir
det noko betre av det, tru?? Erfaringar frå tidlegare samanslåingar er ikkje berre positive. Men makta rår............

Berre små kvardagsglimt herifrå. Signe har i alle fall etterlyst aktivitet på bloggen, så no er vel du fornøgd?? Kanskje det blir litt meir om ei stund. Så følg med, følg med!!
onsdag 3. februar 2016

Heisann! Lenge sidan sist!!
No for tida er det visst få som er på blogg - dei fleste er på facebook, visstnok.
Eg har ikkje tenkt å bli med der, men det er liten aktivitet her på bloggen min
og....  Om nokon er inne og les anar eg ikkje  Kunne jo vore litt interessant og
visst litt.... men.......

For tida held eg på og ryddar i gamle papir, brev m.m. Masse interessant lesnad
frå 1967 og framover........... Det var den gongen eg var ung........... No derimot
er eg jo blant dei mange "Vi over 60! " Og det er ein fin folkegruppe det og -
absolutt!! Men sannelig var det mykje kjekt då me var unge. Reiste på leir f.eks.
Ein annan ting eg har lagt merke til i breva eg fekk, at det var ein nød blant oss
unge om at det måtte koma vekkelse, og at "han og ho" måtte bli frelst. Skal tru
om den nøden er like sterk i dag??

Ute er det snø, litt vind og ellers småfuglar som fer og flaksar. Stor sett berre blåmeis og kjøttmeis, men ein og annan pilfink og gulspurv kjem og + eit par dompap og sidensvans..  INNE derimot har eg to kattar... Dei ville sikkert hatt
ein liten kjøttbit, men her får ingen pus ta ein fugl...Får rett nok høyra av og til
at pippip er pippip-mat for katten, men der har eg lagt ned forbud...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Nei. tilbake  til gamle papir.

Fann eit par songar som eg fekk  lyst å skriva ned her. Kan ikkje melodien, men
litt "artig" å ta vare på gamle songar.. Om tekst og "lyrikken" er rett, er ein annan sak. Tek dei likevel med!

Her kjem den fyrste:

 DEN EVIGE STAD

Den evige herlige stad jeg kan se, fra løftenes solfylte topp
Dens strålende prakt som tindrende sne for øyet å skue der opp

Kor: Tenk at jeg skal bli med! Tenk at jeg skal bli med!
         Til himmelens stad hvor alle er glade, med Jesus skal jeg være med.

Jerusalems herlighet venter en dag på Herrens forløste fra jord.
I snehvite klær i Guds velbehag om Lammet skal synge i kor

Der lider og gråter Guds folk ikke mer thi alle er lækte av Gud
Vi skuer oss mett av alt det vi ser og nyter som kongelig brud 

Og hva meg enn møter i livet med Jesus, jeg fremad vil gå!
For han har av nåde meg givet en herlig og seirende tro

                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Neste dikt er som fylgjande:

JEG HVILER HOS JESUS


Jeg hviler hos Jesus, min trofaste hyrde. Ei finnes i verden så sikker en havn.
Ved Frelserens fot har jeg lagt ned min byrde, Og frigjort er sjelen fra uro og savn
Om fienden truer og larmer, Hos Jesus er trygghet og ro.
Og jeg er så trygg i hans armer, For der kan ei stormen meg nåJeg hviler hos Jesus når kraften er liten, og foten blir trett under vandringen her
Jeg kjenner hans favntak i heteste striden og føler hans nærhet og lyk'lig jeg er.
La verden kun true og larme, hos Jesus er hvile og ro
og jeg er så trygg i hans arme, thi der kan ei stormen meg nå.

Når ferden er endt og livs-solen seg senker,Jeg eier en fullkommen hvile til sist.
Når sjelen er løst fra de jordiske lenker Og frigjort seg svinger mot lys-landet hist.
Snart ser jeg Guds herlighet gløde fra  tronen, Da iler jeg frem
I porten meg møter et jublende: Velkommen hjem!

             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Den siste songen eg fann har nok ein del skrivefeil, men eg tek den med akkurat slik den står.
Nokre gode poeng er her tross alt....

JEG NU SYNGE VIL EN SANG

Jeg nu synge vil en sang, om mitt skjønne Himmel-land, om det kjære dyrebare Jesu navn.
Og en dag jeg gikk på kne, mine synder jeg fikk se, da kom Jesus, frelste meg fra dødens ve.

Kor:
Å, det kjære dyrebare Jesu navn, med min syndetid, all død og sorg og savn, og min gang,

da du min sjel, Jeg i frelse fikk min del, aldri glemmer jeg at Jesus for meg led.

Jeg ser Himlens herlighet, Jeg ser gater ut av gull, Jeg ser tåreglansen når min Frelser ut
der han går og gjør i stand, hjem for meg i Himlens land, når det ferdig er , da kan jeg vente ham

Kor:
Tenk når skyene de revner oeg det ber, Jesus kjemper og sit strålegleder der,

og vi løftes opp i sky, hvilket herligt salig dy, hjemme frelst og fri, det gamle er forbi

Derfor synger jeg så glad, om den skjønne Himmelstad, når jeg vet at Jesus venter på meg der.
Sangen bruser for min tro i det store himmelkor, hvilken herlig sang jeg aldri sunget har.

Kor:
Derfor kjære sjel . å fly til Golgata, der er sete for han dine synder bar

der du ene har all krands, Jesus kommer meget snart, henter bruden hjem, og lyk'lig jeg er da

                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ja, det er nok litt forskjellig kva tekst og innhald gjeld, men litt "artig" å finna ein slik song
midt blandt kakeoppskrifter 

søndag 28. juni 2015

KOM MAI - DU SKJØNNE MILDE !!


Hadde ein tur til Fleisje i mai. Nokre glimt derifrå. Litt sein med å publisera det, men betre seint enn aldri (kanskje??!!!)

 Over Vikafjellet var det veldig mykje snø. Har vel aldri køyrt der under slike forhold før.. Men me kom oss greitt gjennom!! Heime på Fleisje var det full fruktblomstring  Heiter denne eldekvede, tru. Er noko usikker, men den blomstrar fint, og har kvasse torner...


 I Åkrafjorden - ved Langfoss - er det sett opp fleire flotte - og ulike steinar. Verd å ta turen dit for å sjå - både på fossen (særleg når det er stor vannføring!!) og ellers landskapet i sin heilhet. "Å Vestland, Vestland - når eg ser deg slik Med
fagre fjell og fjord og tronge vik...."


 Turen gjekk via Sogn, og her ser me vel innover mot Fjærland.  Hvis det er feil
får du gi melding - og korrigera meg!! Fint er det uansett. Våren ned mot sjøen
og mykje snø i fjella!!


søndag 1. mars 2015Sangboken nr.297

Den sjel som har flydd til forsonarens fred,
Skal fienden aldri til jorda slå ned,
Den sjel,- om all helheimen mot henne set,
- Eg aldri, nei aldri i æva forlet.

Så talar vår Gud i sitt herlege ord, - 
Den bergfaste grunn for hans folk her på jord.
Kva meir kan han seia enn det han har sagt, 
Til deg som har bygd på den grunn han har lagt?

Går vegen i mørke og tårefylt dal,
Min nåde er nok i den djupaste kval.
Ei logen deg svir, - det er alt for den skuld
Å øyda ditt slagg og å skira ditt gull.

Og må gjennom ovdjupe elvar du gå,
Skal straumane der ikkje over deg slå.
For eg vil gå med deg og signa di sorg
I hardaste naud skal du bu i mi borg.

Ver uredd, frimodig, for eg med deg går!
Eg, eg er din Gud ifrå år og til år.
Eg styrkjer deg, hjelper deg, oppe deg held
I ungdom og alder, til seinaste kveld.


(Denne songen kan og syngjast til melodien:
Guds altar på jorda er Frelsarens kross )


mandag 27. oktober 2014


     

Velt alle dine veier


Velt alle dine veier og all din hjertesorg 
på ham som har i eie den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne hvor på din fot kan gå

På Herren du deg støtte om det deg vel skal gå.
Hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå.
Av sorg og selvgjort plage det kommer intet ut.
Ti intet kan du tage, alt kan du få av Gud.

Din trofasthet og nåde o Fader, vet og ser 
hva skade eller både kan vårt det skjøre ler.
Hva råd du velger gjøre, det står som fjell så fast.
Og det skal du utføre, om jord og himmel brast.

Vei har du alle steder, på virke ingen trang.
Velsignelser du spreder og lys på all din gang. 
Din akt ei noen hindrer, din omhu blir ei trett
før gledes-stråler tinder i øyne som har grett.

Og om alt Satans rike vil stride 'Gud imot
Han kan dog ikke vike, Han står dog der han stod.
Hva godt han oss vil unne når vi kun giver tål
Det skjer i rette stunde og når sitt endemål

Håp da, min sjel, i faren, til Gud din tillit sett
Han frir deg ut av snaren Hvor ille du er stedt
Det er et lite stykke så lysner himlens grunn
Så rinne opp din lykke og liflig gledes stund
  
høyden opp! Se lenger, Gi sorgen en god dag!
Kast tvilen bort deg trenger Og volder hjertenag!
Er du ei her i skolen? Høyt over himlens hvelv
Se Gud på kongestolen, La ham kun råde selv.

Ham bør og stå for styre, Han er så vis en mann
Hans dommer de er dyre, Du undres skal på stand
Når han - som snart skal hende - Med underlige råd
Har ført den sak til ende Som fyller deg med gråt.

Han skal vel mellomstunder fratage deg sin trøst,
Det later som han blunder Og hører ei din røst,
Hvor høyt den også lyder Fra dødens dype vann
Som han seg ikke byrder Om deg det minste grann.

Skal tårer da utløses, og er ditt hjerte krenkt,
Det skjer, min sjel, du løses Den tid du minst har tenkt.
Da grønnes hjerteblade, Den sne som tiner bort,
Har ei den minste skade Guds fagre blomster gjort.

Det skjer på det vi sterke Skal gå vår pilgrimsgang
Og troens seiersmerke Te frem med trøstesang.
Gud selv oss rekker palmen Og seirens søte frukt,
Gå, syng ham takkesalmen Som all din sorg har slukt!

Gjør en lykksalig ende, O Gud, på all vår nød,
Du tage selv i hende Vår sak inntil vår død!
La oss din nåde eie, Og hjelp oss trinn for trinn.
Så sankes våre veie Til sist i himlen inn!
                                                         P. Gerhardt, 1653