tirsdag 20. november 2012

Du er vel ikkje på veg mot feil mål...??

 
 
Så mange idag går borte fra Gud og vet ikke at de tar feil
av målet som Gud har satt for enhver, de lever på livsløgnen svær!
Er du iblant dem som går på den vei som ender i evighetsmørke.
 
Men Jesus vår Frelser vil ha deg som sin, han frelste din sjel fra all synd.
Han døde for deg, han sonet din synd, og åpnet til himmelen veg.
Så kom nå min venn til Frelseren henn , for han er din eneste redning
 
Nei, vent ikke mer når Jesus deg ber å komme til ham nå i dag.
Fortell ham din synd, og si ham din nød, han har deg så inderlig kjær.
Ja, kom som du er når Jesus er nær, han frelser og tilgir av nåde.
 
Om veien er smal og snuble du kan, din Frelser vil være deg nær.
Han svikter deg ei, han glemmer deg ei, om du ikke alltid Ham ser!
Som hyrden han tar sitt bortkomne lam og bærer det hjem til sin Fader.
 
En dag så er kamp og møye forbi - når Jesus har hentet oss hjem.
I himlen er all vår trengsel forbi, vi møter vår Frelser så kjær
Takk Jesus, ja, takk! Du døde for meg og frelste min sjel ifra døden.lørdag 17. november 2012

Vinteren som kom i oktober, men som forsvann igjen - heldigvis. No er det berr mark igjen :-)


 
 
 
Det er uten tvil fint med snø --- men det vart litt for tidleg, tross alt.
Solnegang - i vest - og soloppgang - i aust !!! (tenk det..)  :-)

tirsdag 6. november 2012

Den beste boka i verda!
 
 
 
Jeg har en bok, en bok foruten like, den handler om Guds eget store rike
Det fins ei maken her på denne jord, for denne boken er Guds eget ord!
 
De ord som ut fra boknes blader strømte, det var de ord som engang meg fordømte
og tordnet ut at jeg en synder var, og at min veg til helveds pine bar.
 
Men Sinai`s brutale tordentale, var ikke alt som boken kunne male.
Å, nei! den hvisket også ømt til meg at Jesus dommen min jo tok på seg.
 
Å, ja! det er en herlig bok jeg eier. Den kaster lys på alle mine veier.
Og når jeg sovner inn, blir likeglad, den tukter meg på ny til Golgata.
 
Og lever jeg på gledens Tabors-tinder, den også da om denne ting meg minner
at aldri, aldri jeg må glemme Ham som kjøpte meg og var mitt offerlam.
 
Og blir jeg trett av livets mange strider, og segner om ved veien somme tider.
Da kommer boken med sin skjønne trøst og hvisker ord fra Jesus i mitt bryst.
 
Og når mitt hjerte slår sitt slag det siste, og mine øyne skal i døden briste.
Å, hvisk da til meg bokens ømme ord, om nåde, nåde nok for den som tror. 


torsdag 18. oktober 2012

OM DU SKULLE GLEMME JESUS...
For mange år sidan høyrde eg Helga og Peder Leithaug syngja
bl.a. fylgjande song.  Ta den med deg...
 
Om du kunne glemme Jesus, Han kan ikke glemme deg!
Om du har vært sløv og liksæl, Han har ei forandret seg!
 
Kor:
Nei han kan ei glemme deg. Han har ei forandret seg
Om du kunne glemme Jesus, Kan han ikke glemme deg.
 
Er du ensom og foraktet? Han har ei forkastet deg!
Han har sett de skjulte tårer. Han er nær, han kjenner deg!
 
Se, han venter du skal komme! Favnen åpen står for deg.
Ta ditt kors, og med ham vandre, For han gav sitt liv for deg!
 
Ja, hvor underlig er du i alt hva du gjør.Hvem kan dine veier forstå?
 
 
 

søndag 14. oktober 2012

 
Det er haust...............

"Det er haust, det ruskar ute med regn og kalde vind
småfuglen flyg mot rute, og ville gjerne inn.
Men under omnen god der ligg han gamle Mons i ro!"
 
Slik stod det i leseboka me hadde på skulen. Men akkurat dette bildet er utan regn og kalde vind!
Det er over Valdresflye - utan at eg kan stadfeste vatnet nærare.. Men fint er det i alle høve !!
 

 
 
Ja, det er haust og minusgrader har kome fram på gradestokken!Og i dag var det kvitrima ute då
me stod opp! Hausten er flott! - med ei fargeprakt som ikkje kan forklarast, men må erfarast!!
 
I fleire år har eg fått nytt godt av dette flotte veret med å ta køyretur heim til Skånevik. Slik også
i år. Starta heimanfrå søndaga 23. okt. ca kl.8.50 :-) Det var godt køyre-ver. Ikkje sterk sol, og heller
ikkje regn! Fyrste stopp vart på Sparbu bensinstasjon. Frontruta var rett og slett i ein slik forfatning
at eg såg dårleg gjennom! Tenkte å få til vindus-spray.. noko dei sjølvsagt (?) ikkje hadde. Fekk noko
anna som skulle gjera godt, men akk. Det vart berre verre. Men med ekstra gnikking og gnuing kom
det seg..!
 
Neste stopp varta Trondheim Frikirke. Kom akurat tidsnok til start, og fekk ei fin stund der før eg
køyrde vidare. Rast med medbrakt mat og drikke høyrer sjølvsagt med. Og med trafikken på ei side
og elva på andre sida og så sol frå oven.. Ja, kan ein få det betre??
 
Køyrde til Vasetdansen camping etter ein flott tur over Valdresflye.  Var litt spent på om det vart
glatt, men det var tørr og fin veg. Men det vart kuldegrader om natta, så is-skrapa var god å ha neste
morgon. Starta ca 9.30 i flott ver! På Geilo beg. det å regna, og over Hardangervidda var det antydning til snø i lufta. Det var kvitt i fjellet, men ikkje på vegen. Også har gjekk det bra! Litt for
kjølig å ta rast ved Sysendammen denne gongen, så det vart ikkje før eg kom forbi Eidfjord. Der
vart det ca 20 min. venting pga. vegarbeid. Så kaffi og mat vart inntatt ståande ute i "naturskjønne
Hardanger" :-)
 
Kom heim til Fleisje ca kl.15.30 og der var Eldbjørg og Reidulf + Hilmar. Godt å koma til bebodd
og varmt hus! Om kvelden kom også Nils Harald, så då mangla berre storesyster! Ho var på Sunn-
møre.
Godt å vera på heimtrakter igjen. Trist at det gror igjen, men huset står og litt blir gjort ute også.
Mest takka vere Reidulf! godt å ha ein flink og dyktig svoger!!
Hilmar reiste tirsdag, Eldbjørg og Reidulf onsdag. Så frå torsdag til søndag var eg åleine. Kanskje
rart, men det er godt å vera heilt åleine og i barndomsheimen... Men ja takk.. helst både treffa søsken
og også litt åleine... ! Men når dei andre for, kom regnet - og også beitande sauer. Så vekkeklokka
denne gongen vart sauebjøller...  Ikkje heilt fornøgd med det, men........... litt heimsleg og :-)
Fekk med ein god del pærer og epler, så søndag var det å starta på tur nord igjen. Var spent på veret
då og, for det var meldt snø i fjellet. Bad om godt ver og kjente samtidig på spenning...  Men det
vart nok ein flott tur! Over Valdresflye var det snø i lufta og kaaaaaaaaaaaanskje fare for glatte
parti over dei høgste områda, men det gjekk bra. Denne gongen var Randsverk camping god å ha.
Gjestfrie folk!
 
Turen vidare neste dag vart ei ny flott erfaring. Sol og nydelege fargar. Fekk rasta ute i 15 grader!!
Alt gjekk vel, og det var godt å koma heimatt til alle karane mine her og :-)  Her hadde det vore
hektisk med korn-berging og elgjakt. Så det var visst godt å få husmora tilbake både på kjøkken og
i fjøs!! Veldig godt med ein tur, men det er og godt å kunna vera i arbeid i det daglege! Eg har
mykje å takka for!
 
 
Litt snø over Hardangervidda

 
Ei gamal bru i Måbødalen
 
 
Heime på "Sanda-berget"

 
Det vart både regn, vind og sol..
 
 
Speilblankt Vågåvatn

 
Snøhetta (?)
 
Ja det var den turen... når tid vert neste, tru, og blir det like fint då og?? Takk for følget :-)  !!
 


onsdag 5. september 2012

Musikk - til glede og/eller irritasjon ??!!


Eg har alltid vore glad i song og musikk. På skulen og i heimen fekk eg lært både norske folkeviser og kristne songar og salmar. I heile min oppvekst var det skilje mellom "kristen" og "verdsleg" musikk.  Folkevisene låg vel på eit mellomplan...  Mellom bakkar og berg.  Pål sine høner.  Småspurven gjeng i tunet, Alle fugler. for å nevna nokre. Men kvar til sitt bruk. Me song ikkje
folkevisene på søndagsskulen og kristne møter....

I den kristne forsamlinga var det vanleg med både salmar, åndelege viser og evangeliske songar.
Tonefylgje var, til fellessongen : orgel eller piano. Musikklag vart starta med både trekkspel,
gitar, kanskje fiolin, mandolin og også piano.  Høgtalarar derimot var skjelden brukt i min ungdom. Me song med den stemma me hadde..og det høyrdes bra!

Eg fekk vera med på leir og Ungdommens Landsmøte (som det heitte før)  Også der var det piano
som var hovedinstrumentet til fellessongen.  På Generalforsamling vart det etter kvart vanleg med
trompet i tillegg til piano, til fellessongen. Kanskje med ein eller to forsongarar også. Og det vart ein god og oppløftande forsamlingssong!!

Idag har det vorte heilt anna opplegg på kanskje dei fleste møtene. I alle fall på større møter.  Piano er slettes ikkje nok. Nei, det må også vera forsongarar, kanskje gitaristar med både bass-gitar og el-gitar,slagverk og trommer. Og alle må vera tilkopla forsterkarar! Ikkje nok med det, men lydstyrken
må vera høg! Ikkje sjelden er det blitt slik at når du kjem på eit møte litt før start, held musikarane
på og øver. Vil du då snakka med dei du møter, er det nesten uråd  pga. musikken. Er det slik me skal
ha det i den kristne forsamlinga??

Når det blir brukt høg, og ofte sterk rytmisk musikk minner det meg altfor mykje om verdslege
konsertar, og det har hendt at eg har gått ut frå møtet pga musikken. I mange andre tilfelle har song
og musikk ført til at det som vart forkynt i talen har kome heilt bort i etterkant.

Kor eg skulle ynskja at det igjen kunne bli ein god og forkynnande song - ledsaga av - gjerne frisk -
men "understrekande" musikk i staden for dette bråket og denne støyen som er blitt så vanleg!!
Eg reagerar faktisk litt negativt når eg kjem inn i eit forsamlingslokale som er i bruk til kristne samvær, og det står trommer, slagverk og forsterkarar på senen..Ikkje alltid betyr dette noko negativt,
men ofte, desverre....

søndag 26. august 2012

Bærplukking - innhausting....

Det går mot haust - nok ein gong. Ei travel tid for dei som vil hausta bær og frukt!
Eg er ferdig med molte-sesongen. Det vart ein del å henta også i år, og kjekt å ha eit lager i
fryseboksen... Kanskje får du når du kjem på besøk??!!
Den som ikkje vil plukka noko, får heller ikkje noko på "lager". Får kjøpt det meste på butikk,
men er det like godt??  Nei! spør du meg!! I tillegg gjer det godt for både kropp og sjel å
koma seg ut..!


Ellers er det rips som står for tur - i tillegg til blåbær og bringebær. Er det godt ver og mykje
bær, er det veldig kjekt å plukka. Litt tyngre når ein nesten får neglebitt når ein held på.
Vert det ver til det på mandag, kan det bli ein tur til Furudalen for å plukka blåbær. Det var
litt lite oppi skogen her heime. Me får sjå.


Fekk du lyst å ta ein tur ut i bærskogen no??? 

Når det gjeld våre liv kjem det og ein haust - ei avslutning. Er me like flinke å ha dette i tankane?
Me må hausta det me sår står det skrive.  Sår me gode frø - - -??
 
"Når høsten er endt, og vår sommer forbi, når preken og bønn er ei mer.
når håpet for evig er ute fordi vår Frelser ei innbyder fler.
Ja, når høsten er endt, og vår sommer forbi.
Å, er du da med til Jerusalems fred,der livs-solen aldri går ned?
 
Når pinseværs sus har for siste gang gått utover all verden - å hør!
Den reddende hånd har sitt siste slag slått på synderens tillukte dør.
Ja, når høsten er endt, og vår sommer forbi
Skal du bli blant dem som da salig når frem til himmelens herlige hjem?
 
Når sjeler ei mer renses hvite som snø for verden av Gud er forlatt.
Si, skal du da smake den evige ve, gå bort i fortapelsens natt?
Ja, når høsten er endt og vår sommer forbi
Hvor salig da den som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen.

søndag 29. juli 2012

I Dagen stod det for ei stund sidan eit stykke som Thomas Bjerkholt har skrive. Vel verd å leggja
merke til. Derfor tek eg det med her:

BEDØVENDE ANDAKTER
I den senere tid har jeg fått anledning til å høre en del på morgenandaktene i NRK. For å si det rett ut: de uroer meg. Ikke ved det som blir sagt, men på grunn av alt det som forblir usagt. For det tales til det norske folk i et inkluderende spåk. Vi er visst alle innenfor. Det tales mye om Gud og hans kjærlighet, lite om Kristus og soningen. Mennesket bekreftes som skapt i Guds bilde og enestående. Men det hviskes kun om at vi er fortapte synderer. Spenningen i Bibelens antropologi er mer eller mindre borte.

Det er rett at vi er skapt i Guds bilde, og dette kan ha vært underkommunisert i deler av norsk forkynnelse. Men hvis dette ikke balanseres med en sann undervisning om vår grunnskade som syndere, blir bildet falskt.

Det lyder en lys og varm skakpelsesteologi mot oss fra NRK, men kallet til frelse, tro og omvendelse er tilsvarende svak. Det tales mye om kjærlighet, lite om korset og kallet til tro på Jesus. Dermed står forkynnelsen i fare for å virke bedøvende på lytteren.

Den som bedøves blir passiv og uten bevegelse. Slik blir det også med den som får høre at man er elsket - uansett (!) - der man er og som man er. Det er sant: Kristus møter oss der vi er. Men han er for god til å la oss forbli der vi er. Det lyder et "Følg meg!" til enhver fra Mesterens munn.

Den forkynnelse som ikke lar dette lyde, vil både bedøve dem, og berøve tilhørerne for Jesu forvandlende makt. Den terapeutiske forkynnelse vil trøste, bekrefte og løfte mennesket. Vel og bra. Man vil gi mennesket en god og sunn selvfølelse. Vi hører det stadig: Det er forskjell på sunn syndserkjennelse og selvforakt. Samtidig med dette synes flere og flere å leve med et skjørt og lite robust selvbilde.

Mange tåler lite av kritikk og irettesettelse. Sårheten sitter løst. Da spør jeg meg selv: Kan det være at det ensidige fokus på menneskets verdighet gjør det mer sårbart?

En forkynnelse som også løfter frem "den onde lyst i vårt hjerte" vil etter min mening gi den enkelte et mer realistisk selvbilde og bidra til større motstandskraft når ting butter imot. Det mennesket som vet seg feilbarlig går ikke så lett til bunns på nederlagets dag. For Kristus er synderes venn og veiviser.

søndag 8. juli 2012

.. Så er både siloslått og hesjing unnagjort endå ein gong. Det vart godt mannskap også i år. Godt å ha arbeidsvillige gutar som tek eit tak!! Det vart minimalt med regn mens me heldt på. 
Dagen då eg skulle hesja såg eg for meg ein svært varm dag. For kl.9 var det alt 19 grader ute.
Men takka vere litt vind og i tillegg lett skydekke etter kvart, vart det godt arbeidsver. Og med god
hjelp av mann og son (Alf Martin) fekk me sett opp og fylt opp tre mindre hesjar. No trengs det
regn på marka, men ikkje på hesjane.... :-)

Ellers realiserte eg ein "draum" no ein kveld. Me har eit fjell på ca 687 moh. med
radiosendar og ein varde på toppen.  Der har eg vore ein gong ilag med Oddvar. Den dagen bles
det så me måtte nesten halda oss fast til varden for ikkje å blesa bort. Men så har eg lenge hatt lyst
og vore oppå fjellet midtsommars og kanskje fått sett solnedgangen.  Så torsdag kveld gav eg meg
iveg. For åleine, for Oddvar har ikkje kne til å gå hverken opp eller ned...
Starta frå parkeringsplassen kl.21, og var den "glade vandrar" oppover.  Men det vart både varmt
og langt sjølv om det er bilveg oppover! Brukte 1 time og 25 min. og det er brukbart, trur eg!!

Vel oppe var det godt både med tørt kles-skift, litt ekstra med kler for å nyta både sol og kveldsmat.
Litt vind vart det, men klarte å halda varmen. Det var godt eg tok med ekstra kler og rikeleg med
vatn !
Vart litt oppgitt då fotoapparatet ikkje fungerte. Fekk melding om kortfeil!! Og det var lite populært
Tenkja seg til å ikkje få tatt bilder når eg endeleg var komen opp - og til og med sola skein!!! Akk ja!
Men eg kom opp litt for tidleg, for det vart for lenge (synes eg!) å venta heilt til sola gjekk ned. I
tillegg såg det ut for at det vart skyer i hav-synsranda. Så eg beg. å gå heimover ca 23.30. Fekk med
meg fin sol eit stykke på veg, og i tillegg kom månen opp etter kvart.

Ein flott tur - sjølv om det vart noko langt! Kjente det godt i div. musklar dagane derpå. Men ukrutt
forgår ikkje så lett. Så no har det blitt omtrent som normalt igjen.. !
Er det nokon "der ute" som les dette, er du velkommen med på ein tur opp i "fjellheimen" her på
Namdalseid :-) mandag 25. juni 2012

Fleire sitat frå tilhøyrarbenken....

Når du kjem til Jesus med livet ditt skal du få ha
1. Ei tilgitt fortid - Jesus har sona for all synd
2. Ei innvia nåtid - få leggja bort alt som tyngjer
3. Ei trygg framtid - i Guds omsorg
                    *****************************

For Herren er det ingen stengde dører eller situasjonar - berre stengde hjerter..

               ******************************

I staden for at du let bekymringane kvele Guds ord, skal du få kvele bekymringane med Guds ord!
I staden for at Djevelen skal få ta Guds ord frå deg, skal du få bruke Guds ord til å driva Djevelen bort!
                       ****************************

Testen på om du virkelig er kommet inn i den guddommelige kjærligheten, er om du evner å elske
i motgang og under motstand. Elsk deres fiender, sier Guds ord!
En kjærlighet som bare kan elske når man selv blir elsket er ennå ingen kristen kjærlighet.
En kjærlighet som bare kan elske når andre elsker meg, er ennå ingen kristen kjærlighet.
Guds mål med deg er at du skal bli lik Jesus.
Du får ingen bedre anledning til å bli lik Jesus enguddommelige kjærlighet
som frykter Gud og elsker hans bud.n å lære å elske i motgang og under motstand
og i de vanskelige relasjoner. Det var dette dere ble kalt til ... den guddommelige kjærlighet som frykter Gud og elsker hans bud.
                          ****************************

Kjenneteikn på ein ny skapning:
1. Den nye takkesongen i hjarta for frelsa. Takken til Jesus!
    Det er ting som kan få takkesongen til å tagna: Synd og sjølvopptatthet!
2. Den nye hunger og tørst etter jesu nærhet.
    Kjem Jesus på avstand vert ein redd
3. Kjenner åndeleg næringstrong - har bruk for næring!
4. Ein ny lidelse: a) over oss sjølve - ein hellig lidelse som gjer oss avhengig av nåden.
   b)  for dei ufrelste.   ... Har eg gjort det eg kan..??

**************************************
Bønn tåler ikkje fusk! Be i ånd og sannhet. Bønnen er øm!

**********************************************
Gud har hovedansvaret for at du skal bli frelst, men du er medansvarlig!
1. Ditt forhold til Bibelen
2. Ditt forhold til Bønnen
2. Ditt forhold til De helliges samfunn
3. Ditt forhold til sakramentene
***********************************

Ingen treng hjelp til å finna fortapelsen...!

******************************
Eg er ikkje eine-arving til himlen, men medarving!

*******************************
Tek Gud imot alle syndarar?  Nei - berre dei som kjem til han...

********************************************'

søndag 24. juni 2012

Om nådegåver.

Har eit inntrykk av at når det gjeld forkynning om nådegåver, havnar ein enten i den grøfta at ein fokuserer berre på nådegåver til å helbreda og tala i tunger, eller så vert det ikkje snakka om nådegåver i det heile.  Godt mulig eg tek feil. Det står i alle fall ein del om nådegåver i Guds ord. Det står faktisk at : Ettersom kvar har fått ei nådegåve, så ten kvarandre med henne som gode hushaldarar over Guds mangfaldige nåde (1. Pet.4.10). Det må vel bety at alle truande har ei - eller fleire - nåde-gåver som ein skal tena kvarandre med.

Skal ein vita kva nådegåve ein har - og kan ein tena med si nådegåve - utan å vita om den??
Er det ei nådegåve dette å kunna tena? hjelpa andre? sjå ei oppgåve - og gjera den utan å bli spurd?

Profetisk tale --- kva er det f.eks..
Nokre meinar det er når nåkon får "sjå" noko som skal skje i framtida, eller også at det er nokon som
"får eit budskap" til ein eller annan i forsamlinga der og då.
Andre seier at å tala profetisk er å forkynna Guds ord til vekkelse og fornying.
Så kva er profetisk tale...??
Svaret har eg ikkje. Men skulle gjerne fått undervisning om emnet: nådegåver


Ein song!

Ta deg ei stund på Golgata og sjå kva der er gjort
du som vil rettferdsprydnad ha, men alltid kjem til kort.
Sjå på det blod som skuldlaust rann og spør kvifor det var.
Spør kva din Frelsar dermed vann og takk han så til svar.

Ta deg ei stund på Golgata når synda trykkjer ned
der får du syngja lett og glad med hjarta fylt av fred.
Der kan du sjå deg løyst og fri for skulda er betalt.
Der kan du ande fritt fordi din Frelsar sona alt.

Ta deg ei stund på Golgata når striden fell deg hard.
Då vil du vern og verje ha og Satan får sitt svar.
Der vil du sjå at alt hans verk er løgn og tomt bedrag.
der vert du atter ung og sterk og vinn det harde slag.

torsdag 14. juni 2012

Det er vel på tide med litt nytt kvardagsglimt !!?? Sjølv om fylgjande kanskje ikkje høyrer kvardagen til?
Sommaren er her visstnok, men varmen har utblitt her i mitt område. Me får rett nok sol innimellom, og slett ikkje så mykje regn, men det er kjøøøøøøøøøøøølig for det meste!! Nordavinden er kald same kor den kjem ifrå vert det sagt :-)

Sommar - stevner - møter - leirar, ja til og med GF både for den eine og andre organisasjonen står for døra...
Du kjem ikkje på slike samvær utan at du og får med deg mykje song og musikk - i tillegg til mykje
folk (ofte) og mykje forkynning (forhåpentlegvis).  Kva type song og musikk får ein del i på alle
arrangement i løpet av sommaren?  Før var det vanleg med duett, musikklag, kor.. akkompangert av
enkel piano/gitar/trekkspel, og i tillegg mykje forsamlingssong - som regel med songar frå Sangboken.  Ein stevnesong kunne og forekoma....

GF og årsmøter  for NLM var før høgdepunkt for meg om sommaren. Fekk vera med på dei fleste GF
frå 1976 til 2000. Og mange Ungdommens Landsmøter fekk eg med meg. Veldig gode minner. På desse arrangementa har det vore ei utvikling ingen kunne tenkja seg for 40 år sidan. Idag er det ikkje
piano og trompet som ledsager songen - frå songboka - nei, no er det "band" og forsongarar. Høg - til
dels ubehageleg høg- musikk med trommer, slagverk og el-gitarar, og forsongarar står med kvar
sin mikrofon og får ikkje alltid til å stå i ro ein gong. ...
Takt og rytme og bråk har kome i staden for god og enkel evangelisk song - både frå aktørar og forsamling. Synes det er vondt. Dei unge lærer ikkje mange av våre kjernesongar i Sangboken. Såkalla lovsongsteam leier forsamlinga i "lovsong"- ofte på engelsk. Våre gamle og slitesterke - ofte sjølvopplevde- songar kjem heilt i bakgrunnen, desverre!  Har og registrert at ofte skal dei "gamle" songane syngjasts på ein ny måte - enten ny melodi (og det treng ikkje vera galt!) eller også ny rytme. KVIFOR???

Kor me treng åndelege hyrdar, og ikkje minst vekkelse og nytt liv!!

fredag 23. mars 2012

I løpet av mange år har eg notert diverse som eg har høyrt av forkynnarar i ulike samanhengar
Her er nokre klipp:

Er du ein gavebringar til Gud - eller ein gavemottakar
(H.Bergane)

Lovsong produseres ikke - den fødes!Den er en organisk frukt som vokser frem
etter sann Kristus-forkynnelse.
(uvisst)

Fred med Gud ----- den er konstant
Fred frå Gud  -------den skiftar
Fred for Gud --------den verste stilling du kan koma i
(D.Bakken 8.mai 1978)

Kor vanskeleg det er å forkynna forlating for syndene
for dei som ikkje har problem med synda.
(O.Dahl)

Hald det nær til Jesus! Der er du mest beskytta mot fienden!
(uvisst)

Dersom Guds Ånd - ved Guds ord har fått skape tillit til Jesus i ditt
hjerte, så er du et Guds barn
(C.Fr. Wisløff - trur eg)

Det er meir etisk ansvarlig å sei sannheten enn å tildekka virkeligheten
(uvisst)

Det viktigaste for deg er ikkje å vera på den plassen der Jesus treng deg,
men det er å vera på den plassen der du treng Jesus!
(Ø,Rott)

tirsdag 13. mars 2012

KOR GODT Å HA VENER!!
Kor godt å ha vener i storm og i strid
når alt synes mørkt over heile din sti.
Ein ven kjem med helsing frå Venen så stor
- eit ord ifrå Jesus vår frelsar og bror

Det lysnar i sinnet, og takken bryt fram
Takk Jesus, at du alltid er der.
I medgang og motgang du alltid er nær
og hjelper ditt barn på vandringa her
Ja, heim til vår himmelske bustad.

13. nov. 2009

søndag 26. februar 2012

Idag har eg vore på skitur til Øyenskavl-hytta. Kjempefint ver og flott tur!! Det var mykje folk som tok turen ut i fin-veret. Ingen tvil om at det gjekk adskilleg med kaffi og vafler på hytta denne dagen.
Folk - og dyr - i alle aldrar var å sjå.
Eg kom meg vel fram og tilbake, men i to "kneikar" valgte eg å gå til fots.  Ikkje særleg å gå overende
og ingen skam å GÅ heller.... :-)
Då me kom heim fekk Lady og eg ein tur til trimboksen her. Ein glad hund ..
I kveld kjem vertsfolket og hentar hunden, så då er hundelivet slutt her for denne gong..!
Kjekt med hund, men litt greitt å berre ha den til låns nokre dagar - og så levera den tilbake!
.. Det brukar besteforeldre å sei etter dei har passa barnebarna sine og, har eg høyrt :-)
Fortsatt god dag.......... i finveret ..... eller i ruskeveret!!


lørdag 25. februar 2012

Det finns veldig mange gode og innhaldsrike songar.  Her er ein av dei:

Når du iblant til Frelseren deg vender
alt føles stengt, og svar du ikke får
Med angst i sinn du nye rop ham sender,
men Gud er taus, og bønnen frem ei når.

Det er som håp og tro er helt forsvunnet
du finner ikke ord for all din ve.
I tvilens mørke tanker er du bundet
og ingen, ingen lysning kan du se.

Da just din Frelser kommer til deg, kjære.
"Den sakte susen" kjenner du ham på.
I motgang og i sjelekamper svære
kan ingen slik som Jesus deg forstå.

Ja, lytt du til den kjente, milde stemme!
Han sier jo de samme ord til deg
som hans disipler aldri kunne glemme,
som gav dem trøst og håp på deres vei.

"I verden blir det trengselstid og tårer,
men husk: i meg har evig fred de enn.
Om verden dere skader eller sårer,
så husk at jeg har overvunnet den!"

Grip denne trøst fra Jesus, din beskytter,
så mildnes stormen i ditt såre sinn.
Snart kommmer siste dag, og så du flytter
til evig glede i Guds himmel inn.

tirsdag 21. februar 2012

Til ettertanke!!
Det er rart kor mykje 200 kr. er i kollekten - og kor lite det er på butikken
.......           kor mykje 1 time er over ein open Bibel - og kor lite det er framfor TV og Data
.......           kor tungt det kan vera å lesa oppbyggelig litteratur - og kor lett det er å lesa ein roman
......            kor vanskeleg det er å finna ro til å be - og kor lett det er å spre sladder
.....             kor vanskeleg det er å ta tid til eit møte - og kor lett det er å bli med på alt anna - i siste liten
.....             kor me strevar etter å koma framover i køen - men vil sitja bakerst i kyrkje og bedehus
.....             kor engasjert ein kan bli i ekstraomgangar i fotball - men klagar på lange møter
.....             kor ein trur på det som vert formidla i media - men tvilar på det som står i Guds ord
.....             kor alle vil til himlen når livet her er slutt - men så få vil gå vegen som fører dit

mandag 20. februar 2012

Alle Ingen og Nokre

Har du høyrt om desse tre: Alle, Ingen og Nokre?
Jo, det har seg slik at det var eit arbeid som Alle visste at Nokon måtte gjera, men Ingen ville gjera
det!!!   (tragisk!!)
Det endtre med at NN tok seg av heile arbeidet  åleine :-)

søndag 19. februar 2012

På Val vg.skole i Nærøy kommune, har bibelcampen "Opptur" vore i fleire år. I fjor fekk eg vera med der, og fekk bl.a. oppleva denne flotte solnedgangen, frå vindmøllene på Hundhammerfjellet.

Å vera med på bibelcamp om sommaren er den beste form for ferie.
Planlegg ferien din no - og legg turen innom ein bibelcamp!! Anbefaler Opptur på Val og
Biblsommer i vest på Lyngmo i Sogn!!

Er du der , eller....?????

Går det an for "ei gammel kjærring" start med blogg??
Det duger ikkje uprøvd. Men det kan nok bli ein del feiling og missing underveis!! Men å lesa andre sin blogg er interessant, så herved er bloggen erklært for ÅPNET :-)