søndag 31. mars 2013

PÅSKE


 
 
Deler med deg noko som Thomas Bjerkholt skriv i ein andakt/betraktning.
 
Det er påske. Jesus spikres til korset. Han, den hellige, skal lide og dø for våre synder, og sone vår skyld. Hva sier Gud til oss fra Golgata?
Han taler til oss om at han er Den Hellige.
Det er dødsstraff for den som krenker Skaperens, Den Hellige Guds vilje, sier Bibelen. Det er i
første omgang et hardt budskap. Og vi spør oss selv: Kan Gud ta våre synder alvorlig??
Ja! Vi lever i et moralsk univers. Tenk deg et samfunn hvor lovbrudd ikke fikk noen konsekvenser.
Et slikt samfunn ville være dypt urettferdig og ende i kaos og krise.
Lovene ville miste sin kraft. For hvis lovbryterne visste at lovbrudd ikke fikk noen konsekvenser,
ville uretten seire.
Slik er det tilsvarende i Guds store verden, hvor han er herre. Han sier til oss fra Golgata at all synd må straffes. Når Jesus lider, lider han fordi han er under Guds dom som vår stedfortreder.
"Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss.."
 
For det andre taler Golgata til oss om menneskets verdi.
På korset blir det klart at Gud tar min krenkelse av andre og andres krenkelse av meg på alvor.
Det går Gud til hjertet, og sårer ham til døden når jeg bryter hans bud og krenker min neste. Derfor taler korset om min verdi som menneske. Det går ham ikke forbi at jeg blir løyet på, trampet på, baktalt, mobbet- og det som verre er..
Gud er ikke likegyldig til våre krenkelser av hverandre. For Gud er en følsom Gud, en hellig og rettferdig Gud.
Derfor må den som ikke tar sin tilflukt til Sønnen, selv bære straffen for krenkelsen av medmennesker. Guds frelsesplan er at rettferdigheten en dag skal seire. Soningen er fullført og ligger klar for alle. men hvert enkelt menneske må velge om det vil erklæres rettferdig for Jesu skyld, eller om det en dag vil  stå alene i oppgjøret.
 
For det tredje taler Gud om sin kjærlighet. For det er sin egen sønn han gir i døden. Han går inn i vårt sted. Jesus, den rene, tar de urenes plass. Jesus henger der, av en dyp, personlig, guddommelig
kjærlighet til hver enkelt av oss. Her lider han som gir sitt liv for sine venner.
Han elsker hver enkelt av oss så høyt at han gir sitt liv for oss. Tro det og lev. 
(Så langt Thomas Bjerkholt.)
 
Eg la særleg merke til det han skriv om at synd straffast! Det er jo eigentleg heilt innlysande!!
Men sidan me ikkje er i stand til å gjera opp for våre synder, gjekk Jesus i vår stad, sona all verda si synd, og kunne ropa ut Det er fullført!!
 
Så er det alvor å tenkje på at det er så mange som ikkje bryr seg. Og dei må - som han skriv - stå
åleine framfor Gud på oppgjerets dag - på dommens dag. Tenk å vita at eg kunne gått fri,men no
er det forseint, og må sjølv ta dommen - og bli vist bort for evig.. for eit alvor! Måtte me sjå kva det dreiar seg om mens det endå er nådetid.