tirsdag 20. november 2012

Du er vel ikkje på veg mot feil mål...??

 
 
Så mange idag går borte fra Gud og vet ikke at de tar feil
av målet som Gud har satt for enhver, de lever på livsløgnen svær!
Er du iblant dem som går på den vei som ender i evighetsmørke.
 
Men Jesus vår Frelser vil ha deg som sin, han frelste din sjel fra all synd.
Han døde for deg, han sonet din synd, og åpnet til himmelen veg.
Så kom nå min venn til Frelseren henn , for han er din eneste redning
 
Nei, vent ikke mer når Jesus deg ber å komme til ham nå i dag.
Fortell ham din synd, og si ham din nød, han har deg så inderlig kjær.
Ja, kom som du er når Jesus er nær, han frelser og tilgir av nåde.
 
Om veien er smal og snuble du kan, din Frelser vil være deg nær.
Han svikter deg ei, han glemmer deg ei, om du ikke alltid Ham ser!
Som hyrden han tar sitt bortkomne lam og bærer det hjem til sin Fader.
 
En dag så er kamp og møye forbi - når Jesus har hentet oss hjem.
I himlen er all vår trengsel forbi, vi møter vår Frelser så kjær
Takk Jesus, ja, takk! Du døde for meg og frelste min sjel ifra døden.lørdag 17. november 2012

Vinteren som kom i oktober, men som forsvann igjen - heldigvis. No er det berr mark igjen :-)


 
 
 
Det er uten tvil fint med snø --- men det vart litt for tidleg, tross alt.
Solnegang - i vest - og soloppgang - i aust !!! (tenk det..)  :-)

tirsdag 6. november 2012

Den beste boka i verda!
 
 
 
Jeg har en bok, en bok foruten like, den handler om Guds eget store rike
Det fins ei maken her på denne jord, for denne boken er Guds eget ord!
 
De ord som ut fra boknes blader strømte, det var de ord som engang meg fordømte
og tordnet ut at jeg en synder var, og at min veg til helveds pine bar.
 
Men Sinai`s brutale tordentale, var ikke alt som boken kunne male.
Å, nei! den hvisket også ømt til meg at Jesus dommen min jo tok på seg.
 
Å, ja! det er en herlig bok jeg eier. Den kaster lys på alle mine veier.
Og når jeg sovner inn, blir likeglad, den tukter meg på ny til Golgata.
 
Og lever jeg på gledens Tabors-tinder, den også da om denne ting meg minner
at aldri, aldri jeg må glemme Ham som kjøpte meg og var mitt offerlam.
 
Og blir jeg trett av livets mange strider, og segner om ved veien somme tider.
Da kommer boken med sin skjønne trøst og hvisker ord fra Jesus i mitt bryst.
 
Og når mitt hjerte slår sitt slag det siste, og mine øyne skal i døden briste.
Å, hvisk da til meg bokens ømme ord, om nåde, nåde nok for den som tror.