onsdag 30. august 2017

 

"En sommer er over"....???

Kanskje vil du sei at det har ikkje vore nokon sommar i år!!  Tja, sommaren har nok vore så ymse kva ver og temperatur angår, men sommar har me hatt - både med sol og regn!! Mange har hatt ein god ferie heime. Andre har vore på ein lang og kanskje strevsom tur - men dog ferie..!! Atter andre har hatt ein god og fredeleg ferie på tur - på bibelcamp ? på andre kristne arrangement?-. Uansett: me har det veldig godt her i Norge!!!!
Sjå på naturen! Det myldrar av fargar, liv- smått og stort - sjø, vatn, tre, bakkar, knausar og fjell. Svaberg - stille sjø - ein fisk som hoppar. Mognande frukt og bær som vert klar for hausting. Skogsbær og hagebær... Fri tilgang til mykje av dette... Har me grunn for å klaga?? Nei, me har absolutt ikkje det, men gjer det likevel. Eit eksempel på litt misnøye finn du nok også i fylgjande:

Når dagane er kalde, og regnet strøymer ned -
og sola den er borte - eg ventar betre ver!!
Eg sit og strikkar sokkar - kva anna kan eg gjera?
- Når sola den er borte og eg ventar betre ver..!

Det er nok sommar-månad, men ingen varme kjem.
Så turen ut til sjøen den må nok venta,den!
Ein badetur må venta, den freistar ikkje no!
- Så eg får strikka sokkar, mens regnet dett ned no!


  Slik var det ved hytta uti Furudalen sist søndag !
Er det ikkje fint?? EIN god-versdag....
Her er eit kunstverk i naturen.. Gamal og mett av dage??!!!

Eit kunstverk dette og - men innadørs! Fall for fristelsen til å kjøpa ei hawai-rose til meg sjølv... og den har kome med 2 blomstrar + fleire knoppar underveis!!


Det vart litt molter i år og. Ikkje dei kjempestore mengder, men dog...
Det vert nok til både moltekrem julekvelden og litt meir...


Og til slutt: dei "gode gamle revebjøllene" som er sjelden syn her nord, men
som me hadde meir enn nok av heime på Fleisje..

Ha ein god dag der du er!!

"Sjå på fuglane under himmelen! ikkje sår dei og ikkje haustar dei, ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen gjev dei føde. Er ikkje de mykje meir enn dei?

Legg merke til liljene på marka, korleis dei veks.! Dei strevar ikkje og spinn ikkje...Ikkje eingong Salomo var kledd som ei av dei.


Men kler Gud graset på marka, det som står i dag og i morgon vert kasta i omnen, skal han då ikkje mykje meir kle dykk - de lite truande.."
(Frå Jesu bergpreike i Matt.6. 26-30 )

søndag 1. januar 2017

GODT NYTT ÅR!!

Så er endå eit nytt år blitt notert. Nytt år som kanskje vert mykje likt året før??!! Me sjølve er truleg dei same- sjølv om me vert eldre dag for dag.

Noko nytt vil og truleg henda i løpet av 2017 - noko godt, og sikkert noko vondt. Nokre vil oppleva å mista nokon ein er glad i. Andre får oppleva at eit nytt familiemedlem vert født. 

"Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang.." syng me i jula.

Midt i alt dette har me også fiendar. Ja, har me det?? Er det nokon som vil oss vondt i 2017?? Eg tenkjer ikkje på terror og slike ting, men det er ein fiende som er aktiv - og har vore på jakt etter oss så lenge me har levd på denne jord. Kanskje anar du kven eg siktar til?? Ja, det er djevelen og alle hans englar. Han gjer det han kan for å få oss bort frå Jesus - bort frå Guds ord og "De helliges samfunn".Samtidig har me også ein fiende i "nærmiljøet" Den verste fienden ber du djupt i din eigen barm, syng songaren. 

I dag vil eg ta med to andre "erkefiendar" Du har kanskje høyrt om dei??

Slik står det i ein gamal song: 

To erkefiender jeg har de heter OM og MEN.
De mange gleder fra meg tar, og intet gir igjen.
Når nådens mat jeg nyte vil, da kommer om og men
og fyller så min sjel med tvil. og gleden svinner henn.

Den sultne sjel får ingen ro til føden å ta inn
for om og men sier begge to: den er jo ikke din.
For du må angre synden din, og du må være god.
Og du må ha et hellig sinn, DA gjelder Jesu blod.

Men har du ikke angret nok, og mangler ydmykt sinn
da er du ikke blant den flokk som går i himlen inn.
For du må høste hva du sår, og streve tungt og trutt,
SÅ kan det hende at du får tilgivelse til slutt.

Så tok jeg med meg om og men og gikk til Jesus henn
Og da jeg til hans føtter kom da flyktet om og men.
Da fikk jeg se at Jesu blod har toet sjelen ren
og jeg fikk se at nådens flod er uten om og men.

Nå er jeg fri dem for en stund, de treske om og men
Og kommer de så går jeg kun den samme vei igjen.
For nådensolens klare skinn de flykte må som før
og sjelen går i himlen inn igjennom nådens dør.

Så er det viktig i det nye året : å ikkje undervurdera fienden, MEN også vera klar over at det er ein som har vunne over denne fienden!! Han, JESUS,skal me få setja vår lit til. Han skal me få venda oss til og Han har fått all makt i himmel og på jord! "Skulle noko vera for vanskeleg for meg, seier Herren allhers Gud"

 


GODT NYTT ÅR