tirsdag 21. februar 2012

Til ettertanke!!
Det er rart kor mykje 200 kr. er i kollekten - og kor lite det er på butikken
.......           kor mykje 1 time er over ein open Bibel - og kor lite det er framfor TV og Data
.......           kor tungt det kan vera å lesa oppbyggelig litteratur - og kor lett det er å lesa ein roman
......            kor vanskeleg det er å finna ro til å be - og kor lett det er å spre sladder
.....             kor vanskeleg det er å ta tid til eit møte - og kor lett det er å bli med på alt anna - i siste liten
.....             kor me strevar etter å koma framover i køen - men vil sitja bakerst i kyrkje og bedehus
.....             kor engasjert ein kan bli i ekstraomgangar i fotball - men klagar på lange møter
.....             kor ein trur på det som vert formidla i media - men tvilar på det som står i Guds ord
.....             kor alle vil til himlen når livet her er slutt - men så få vil gå vegen som fører dit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar