torsdag 20. februar 2014


OM Å TRU PÅ GUD


Trur me verkeleg det me seier når me seier at me trur på Gud?? Kanskje er
det ofte slik at me trur så lenge - og så mykje - me sjølv synes er "naturleg"??

I 1.Mos.18 står det om at Sara fekk løfte om ein son, men etter menneskeleg fornuft var det umulig. Ho fekk høyra: Skulle noko vera umuleg for Gud?
Og det umulige vart mulig. Ho fekk ein son i sin høge alder..!!

Og i Jer.32, 17 og 27  står det : Skulle noko vera for vanskeleg for Gud
- han som har skapt himmel og jord -

Då Maria fekk beskjed om at ho skulle bli mor til Jesus, fekk også ho det svaret:
Ingen ting er umulig for Gud!

... Og me idag... trur me at det er sant at ingen ting er umulig for Gud?

"Trua kjem ved forkynninga, og forkynninga ved Kristi ord!"  Til meir me er
ilag med Jesus, til meir veks trua og tilliten!! Går me ut på Guds løfter, får me og erfara at det Gud har lova i sitt ord, det held!!

Helga og Peder Leithaug song ein song i 1972. Tek den med her!


 GUD FORMÅR!

Tror du noen ting er helt umulig for vår Gud?
Herren selv som i det høye bor!
Nei, min venn, ei noe kan forandre dette bud:
Alt er mulig for enhver som tror!

Kor:,
:/:Gud formår:/: hva ingen andre makter, Gud formår!
Han som jord og himmel eier, fører saken frem til seier!
Tro på alle Herrens løfter! Gud formår!

Kjemper du i egen kraft og ikke kommer fri?
Kjenner du deg motløs og forsagt?
Tre da frem i lyset og deg helt til Jesus gi,
straks du kjenner nådens løsermakt!

Mange røster hvisker: Du på Gud ei stole må!
Fristeren vil lokke med sin tvil.
Svar han da med ordene: Min Gud kan alt formå!
Løftene oss alle hører til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar