søndag 1. januar 2017

GODT NYTT ÅR!!

Så er endå eit nytt år blitt notert. Nytt år som kanskje vert mykje likt året før??!! Me sjølve er truleg dei same- sjølv om me vert eldre dag for dag.

Noko nytt vil og truleg henda i løpet av 2017 - noko godt, og sikkert noko vondt. Nokre vil oppleva å mista nokon ein er glad i. Andre får oppleva at eit nytt familiemedlem vert født. 

"Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang.." syng me i jula.

Midt i alt dette har me også fiendar. Ja, har me det?? Er det nokon som vil oss vondt i 2017?? Eg tenkjer ikkje på terror og slike ting, men det er ein fiende som er aktiv - og har vore på jakt etter oss så lenge me har levd på denne jord. Kanskje anar du kven eg siktar til?? Ja, det er djevelen og alle hans englar. Han gjer det han kan for å få oss bort frå Jesus - bort frå Guds ord og "De helliges samfunn".Samtidig har me også ein fiende i "nærmiljøet" Den verste fienden ber du djupt i din eigen barm, syng songaren. 

I dag vil eg ta med to andre "erkefiendar" Du har kanskje høyrt om dei??

Slik står det i ein gamal song: 

To erkefiender jeg har de heter OM og MEN.
De mange gleder fra meg tar, og intet gir igjen.
Når nådens mat jeg nyte vil, da kommer om og men
og fyller så min sjel med tvil. og gleden svinner henn.

Den sultne sjel får ingen ro til føden å ta inn
for om og men sier begge to: den er jo ikke din.
For du må angre synden din, og du må være god.
Og du må ha et hellig sinn, DA gjelder Jesu blod.

Men har du ikke angret nok, og mangler ydmykt sinn
da er du ikke blant den flokk som går i himlen inn.
For du må høste hva du sår, og streve tungt og trutt,
SÅ kan det hende at du får tilgivelse til slutt.

Så tok jeg med meg om og men og gikk til Jesus henn
Og da jeg til hans føtter kom da flyktet om og men.
Da fikk jeg se at Jesu blod har toet sjelen ren
og jeg fikk se at nådens flod er uten om og men.

Nå er jeg fri dem for en stund, de treske om og men
Og kommer de så går jeg kun den samme vei igjen.
For nådensolens klare skinn de flykte må som før
og sjelen går i himlen inn igjennom nådens dør.

Så er det viktig i det nye året : å ikkje undervurdera fienden, MEN også vera klar over at det er ein som har vunne over denne fienden!! Han, JESUS,skal me få setja vår lit til. Han skal me få venda oss til og Han har fått all makt i himmel og på jord! "Skulle noko vera for vanskeleg for meg, seier Herren allhers Gud"

 


GODT NYTT ÅR

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar