tirsdag 13. mars 2012

KOR GODT Å HA VENER!!
Kor godt å ha vener i storm og i strid
når alt synes mørkt over heile din sti.
Ein ven kjem med helsing frå Venen så stor
- eit ord ifrå Jesus vår frelsar og bror

Det lysnar i sinnet, og takken bryt fram
Takk Jesus, at du alltid er der.
I medgang og motgang du alltid er nær
og hjelper ditt barn på vandringa her
Ja, heim til vår himmelske bustad.

13. nov. 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar