fredag 23. mars 2012

I løpet av mange år har eg notert diverse som eg har høyrt av forkynnarar i ulike samanhengar
Her er nokre klipp:

Er du ein gavebringar til Gud - eller ein gavemottakar
(H.Bergane)

Lovsong produseres ikke - den fødes!Den er en organisk frukt som vokser frem
etter sann Kristus-forkynnelse.
(uvisst)

Fred med Gud ----- den er konstant
Fred frå Gud  -------den skiftar
Fred for Gud --------den verste stilling du kan koma i
(D.Bakken 8.mai 1978)

Kor vanskeleg det er å forkynna forlating for syndene
for dei som ikkje har problem med synda.
(O.Dahl)

Hald det nær til Jesus! Der er du mest beskytta mot fienden!
(uvisst)

Dersom Guds Ånd - ved Guds ord har fått skape tillit til Jesus i ditt
hjerte, så er du et Guds barn
(C.Fr. Wisløff - trur eg)

Det er meir etisk ansvarlig å sei sannheten enn å tildekka virkeligheten
(uvisst)

Det viktigaste for deg er ikkje å vera på den plassen der Jesus treng deg,
men det er å vera på den plassen der du treng Jesus!
(Ø,Rott)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar