tirsdag 20. november 2012

Du er vel ikkje på veg mot feil mål...??

 
 
Så mange idag går borte fra Gud og vet ikke at de tar feil
av målet som Gud har satt for enhver, de lever på livsløgnen svær!
Er du iblant dem som går på den vei som ender i evighetsmørke.
 
Men Jesus vår Frelser vil ha deg som sin, han frelste din sjel fra all synd.
Han døde for deg, han sonet din synd, og åpnet til himmelen veg.
Så kom nå min venn til Frelseren henn , for han er din eneste redning
 
Nei, vent ikke mer når Jesus deg ber å komme til ham nå i dag.
Fortell ham din synd, og si ham din nød, han har deg så inderlig kjær.
Ja, kom som du er når Jesus er nær, han frelser og tilgir av nåde.
 
Om veien er smal og snuble du kan, din Frelser vil være deg nær.
Han svikter deg ei, han glemmer deg ei, om du ikke alltid Ham ser!
Som hyrden han tar sitt bortkomne lam og bærer det hjem til sin Fader.
 
En dag så er kamp og møye forbi - når Jesus har hentet oss hjem.
I himlen er all vår trengsel forbi, vi møter vår Frelser så kjær
Takk Jesus, ja, takk! Du døde for meg og frelste min sjel ifra døden.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar