mandag 25. juni 2012

Fleire sitat frå tilhøyrarbenken....

Når du kjem til Jesus med livet ditt skal du få ha
1. Ei tilgitt fortid - Jesus har sona for all synd
2. Ei innvia nåtid - få leggja bort alt som tyngjer
3. Ei trygg framtid - i Guds omsorg
                    *****************************

For Herren er det ingen stengde dører eller situasjonar - berre stengde hjerter..

               ******************************

I staden for at du let bekymringane kvele Guds ord, skal du få kvele bekymringane med Guds ord!
I staden for at Djevelen skal få ta Guds ord frå deg, skal du få bruke Guds ord til å driva Djevelen bort!
                       ****************************

Testen på om du virkelig er kommet inn i den guddommelige kjærligheten, er om du evner å elske
i motgang og under motstand. Elsk deres fiender, sier Guds ord!
En kjærlighet som bare kan elske når man selv blir elsket er ennå ingen kristen kjærlighet.
En kjærlighet som bare kan elske når andre elsker meg, er ennå ingen kristen kjærlighet.
Guds mål med deg er at du skal bli lik Jesus.
Du får ingen bedre anledning til å bli lik Jesus enguddommelige kjærlighet
som frykter Gud og elsker hans bud.n å lære å elske i motgang og under motstand
og i de vanskelige relasjoner. Det var dette dere ble kalt til ... den guddommelige kjærlighet som frykter Gud og elsker hans bud.
                          ****************************

Kjenneteikn på ein ny skapning:
1. Den nye takkesongen i hjarta for frelsa. Takken til Jesus!
    Det er ting som kan få takkesongen til å tagna: Synd og sjølvopptatthet!
2. Den nye hunger og tørst etter jesu nærhet.
    Kjem Jesus på avstand vert ein redd
3. Kjenner åndeleg næringstrong - har bruk for næring!
4. Ein ny lidelse: a) over oss sjølve - ein hellig lidelse som gjer oss avhengig av nåden.
   b)  for dei ufrelste.   ... Har eg gjort det eg kan..??

**************************************
Bønn tåler ikkje fusk! Be i ånd og sannhet. Bønnen er øm!

**********************************************
Gud har hovedansvaret for at du skal bli frelst, men du er medansvarlig!
1. Ditt forhold til Bibelen
2. Ditt forhold til Bønnen
2. Ditt forhold til De helliges samfunn
3. Ditt forhold til sakramentene
***********************************

Ingen treng hjelp til å finna fortapelsen...!

******************************
Eg er ikkje eine-arving til himlen, men medarving!

*******************************
Tek Gud imot alle syndarar?  Nei - berre dei som kjem til han...

********************************************'

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar